Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4803
Title: Co z tym odbiorcą. Wokół zagadnienia odbioru sztuki
Authors: Kędziora, Monika
Nowak, Witold
Ryczek, Justyna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Co z tym odbiorcą. Wokół zagadnienia odbioru sztuki, M. Kędziora, W. Nowak, J. Ryczek (red.), 2012, ss. 189.
Abstract: Współczesny odbiorca sztuki znajduje się w niespotykanej wcześniej sytuacji, a jego status trudno jednoznacznie określić. Z jednej strony,bywa lekceważony,staje się przedmiotem ataków i manipulacji,z drugiej zaś-podkreśla się jego podmiotowość. Wzajemne relacje elementów triady artysta-dzieło-odbiorca podlegają ciągłym i trudnym do przewidzenia zmianom. Wyrazem tego procesu może być to,że artyści,kuratorzy i krytycy będący aktywnie zaangażowani w kreowanie obrazu sztuki są,co często bywa pomijane,jednocześnie jej istotnymi odbiorcami.Czy w takiej rzeczywistości można mówić o wyłanianiu się nowego schematu, z którego odbiorca niezwiązany ze światem sztuki jest wykluczony? Monografia "Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki" stanowi próbę interdyscyplinarnej refleksji nad postawionym w tytule pytaniem. Przedstawia analizy procesów zachodzących współcześnie wokół zjawiska odbioru sztuki,przyglądając mu się z perspektywy socjologii,historii sztuki,kulturoznawstwa,estetyki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4803
ISBN: 978-83-62243-76-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co_z_tym_odbiorca_Wokol_zagadnienia_odbioru_sztuki.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.