Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4840
Title: Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Keywords: Żuławy
Polityka regionalna
Kultura regionalna
Krajobraz kulturowy
Issue Date: 2012
Publisher: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Citation: Brzezińska Anna W., Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 141-153.
Series/Report no.: Prace KNE PAN;15
Abstract: Polityka regionalna to działalność podejmowana przez władze samorządowe (na różnych szczeblach władzy), ale także przez określone grupy społeczne (lokalne grupy wsparcia itp.) zainteresowane podejmowaniem i podtrzymywaniem działań mających na celu osiągnięcie określonych zamierzeń. Celem tego typu działalności jest m. in. kreowanie określonego wizerunku regionu w taki sposób, by wydał się on atrakcyjny dla potencjalnych partnerów, inwestorów, turystów itp. Celem referatu będzie ukazanie dualizmu, jaki jest zauważalny w kreowaniu współczesnych wizerunku regionów – z jednej strony jest to kształtowanie wizerunku oficjalnego, zbiorowego, narzucanego przez władze samorządowe, z drugiej jest to wizerunek współtworzony przez indywidualne doświadczenia różnych grup społecznych (niekoniecznie zgadzających się z nurtem „oficjalnym”). Przykładem dualizmu polityki regionalnej są działania podejmowane przez władze samorządowe powiatu nowodworskiego oraz malborskiego, odwołujące się w swych propozycjach m. in. promocyjnych do dziedzictwa kulturowego jednej tylko grupy zamieszkującej kiedyś te tereny. W działaniach realizowanych na terenie tych dwóch powiatów da się zauważyć wyraźny rozdźwięk pomiędzy wizerunkiem kreowanym i reprezentowanym na zewnątrz, a faktycznym poczuciem identyfikacji regionalnej mieszkańców.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4840
ISBN: 978-83-89499-89-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artykuł-dualizm polityki regionalnej-żuławy.pdf17.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.