Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4846
Title: Czy i jak badać dziś strój ludowy?
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Słomska-Nowak, Justyna
Keywords: strój ludowy
odzież ludowa
rękodzieło
moda
etnodesign
etnodizajn
Issue Date: 2011
Publisher: Uniwersytet Ślaski w Cieszynie
Citation: Brzezińska, Anna W., Justyna Słomska-Nowak, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 62-74.
Abstract: Zagadnienie odzieży ludowej jak więc widać jest zadaniem nadal nie tylko żywym, ale też istotnym. Z jednej strony nadal funkcjonują „białe plamy” w ich naukowym opracowaniu, wciąż niedopracowany jest aparat pojęciowy. Z drugiej mają miejsce nowe zjawiska inspirowane tradycją polskich strojów ludowych, które także należy obserwować i dokumentować. Na naukowe opracowanie czekają kolejne zeszyty Atlasu Polskich Strojów Ludowych, a naszym zdaniem przyszedł też moment, w którym trzeba się zastanowić nad suplementami do pierwszych zeszytów z lat 50. XX wieku m. in. łowickim czy kujawskim. Warto też jeszcze raz spojrzeć na mapę występowania regionów strojów ludowych w ASPL. Reaktywowanie zapomnianych umiejętności oraz rekonstrukcja strojów w oparciu o istniejące zbiory i materiały archiwalne powinna znaleźć jak najwięcej naśladowców. Nie we wszystkich przypadkach możliwe jest jednak odwołanie się do źródeł, a w takim przypadku być może w ogóle nie warto na siłę rekonstruować – a właściwie wymyślać od nowa czegoś, co nigdy nie istniało. Strój tradycyjny, w formie już historycznej, stał się narzędziem wykorzystywanym do promocji regionów, powiatów, województw. Najważniejsza stała się jego funkcja reprezentacyjna, manifestująca przynależność do określonego obszaru kulturowego. Badania nad polskim strojem ludowym nie muszą się jednak ograniczać tylko do badań historycznych, czy nad rekonstrukcjami, ale warto też poszukiwać motywów „ludowych” we współczesnej modzie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4846
ISBN: 978-83-60-431-62-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czy i jak badac dzis strój ludowy.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.