Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/485
Title: Między odrzuceniem a akceptacją. Próba analizy modelowej ewolucji postaw społecznych wobec Kościoła baptystycznego w Polsce
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: baptyzm
postawa religijna
ekumenizm
tolerancja
Issue Date: 2000
Publisher: Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Citation: Przegląd Religioznawczy, 2000, nr 2 (196), s. 137-158.
Abstract: Celem artykułu jest analiza ewolucji postaw społecznych wobec kościoła baptystycznego na ziemiach polskich w latach 1858-1999. Autor zakłada, że postawa większości religijnej wobec mniejszości ewoluuje od ignorancji poprzez odrzucenie do akceptacji. Ta sekwencja postaw przejawiała się również w stosunku do baptystów okazywanym przez większość prawosławną (II Rzeczpospolita) i katolicką (od czasów rozbiorów do końca PRL i pierwszych lat III RP).
URI: http://hdl.handle.net/10593/485
ISSN: 1230-4379
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_PRel_02_00.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.