Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4919
Title: Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Wosińska, Małgorzata
Keywords: Stutthof
Sztutowo
muzeum martyrologiczne
muzealnictwo
region
pamięć społeczna
pamięć zbiorowa
trauma
obóz koncentracyjny
Issue Date: 2011
Publisher: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
Citation: Brzezińska Anna W., Wosińska Małgorzata, Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof, w: Konferencja polskich muzeów historycznych, Poznań-Gniezno: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2011, s. 213-230, fot. kol. ISBN 978-83-928466-9-7
Abstract: Podstawę artykułu stanowią interdyscyplinarne badania etnologiczno-archeologiczne przeprowadzone w kwietniu i maju 2010 roku na terenie Muzeum Stutthof, wsi i gminy Sztutowo oraz północnej części Żuław (powiat nowodworski). Głównym problem badawczym wówczas podjętym była relatywności granic przestrzeni na tle dziejów regionu Żuław i relatywność sposobów pojmowania dziedzictwa kulturowego byłego KL Stutthof przez społeczność lokalną oraz turystów. Celem referatu będzie przedstawienie założeń realizowanego na terenie Muzeum Stutthof projektu naukowego oraz prezentacja wyników badań. Uzyskane dane wskazują, iż funkcjonowanie muzeum martyrologicznego w kontekście lokalnym ma charakter relatywny i wiąże się z następującymi perspektywami badawczymi: • Funkcjonowanie Muzeum Sttuhof w regionie wielokulturowym, naznaczonym powojennymi przesiedleniami. Pytania badawcze: Jakich metod używali nowo-osadnicy by oswoić się z trudną historią miejsca? Jak użytkowana była przestrzeń poobozowa przez społeczność lokalną? Dlaczego dziedzictwo martyrologiczne może stracić swoją pierwotną wartość (na terenie dawnego obozu specjalnego wybudowana jest oczyszczalnie ścieków, obszar niegdyś należący do KL Stutthof, a dziś pozostający poza jurysdykcją Muzeum jest szabrowany przez detektorystów, tzw.: „poszukiwaczy skarbów”)? • Konflikt interesów pomiędzy wsią Sztutowo (miejscowość turystyczna, nadmorska, stawiająca na aktywny wypoczynek i turystykę spa), contra Muzeum Stutthof (miejsce pamięci, przestrzeń Zagłady, ważne miejsce w regionie ze względu na martyrologię ludności Pomorza). Pytania badawcze: Czy dziedzictwo martyrologiczne może być atrakcją? Kim jest tanatoturysta? • Problematyka wystawiennictwa martyrologicznego, zagadnienia z zakresu konserwacji i prowadzenia badań inwazyjnych (kodeks prawa rabinicznego); zagadnienie estetyzacji Zagłady, zagadnienie pamiątkarstwa muzealnego oraz wytwarzania gadżetów dla turystów. Pytania badawcze: W jaki sposób przedstawiać Zagładę? Gdzie jest granica pomiędzy wiernym przedstawieniem faktów historycznych, a ich kreacją? Czy były obóz koncentracyjny może być piękny?
URI: http://hdl.handle.net/10593/4919
ISBN: 978-83-928466-9-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artykuł-społeczny kontekst-M.Stutthof.pdf30.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.