Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/498
Title: Kościoły mniejszościowe w polityce władz PRL
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Protestantyzm
Mniejszości wyznaniowe
Polityka wyznaniowa
Manipulacja
Issue Date: 2008
Publisher: Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Citation: Przegląd Religioznawczy, 2008, nr 3 (229), s. 133-142
Abstract: Celem artykułu jest klasyfikacja rozmaitych strategii politycznych stosowanych przez władze PRL wobec mniejszości wyznaniowych. Proponowana klasyfikacja opiera się na dwóch kryteriach: czy kościoły mniejszościowe były wykorzystywane przez władze PRL w zwalczaniu Kościoła Katolickiego oraz czy kościoły te były faworyzowane przez władze PRL. Krzyżując te dwa kryteria otrzymujemy cztery odmiany polityki wyznaniowej prowadzonej przez władze PRL: polityka instrumentalizacji polega na tym, że dany kościoł mnniejszościowy świadomie godził się na odgrywanie roli narzędzia w zwalczaniu Kościoła katolickiego i odnosił z tego określone korzyści; polityka faworyzowania - dany kościół nie był przez władze wykorzystywany w zwalczaniu katolicyzmu, lecz pomimo tego był przez nie tolerowany; polityka manipulacji - dany kościół był wykorzystywany przez władze, lecz z tego tytułu nie odnosił żadnych korzyści; polityka prześladowania - dany kościoł nie poddawał się ani instrumentalizacji, ani manipulacji i tego powodu bywał prześladowany. Zaproponowana klasyfikacja pozwala zrewidować upowszechnione stereotypowe poglądy występujace w literaturze przedmiotu na politykę władz PRL wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/10593/498
ISSN: 1230-4379
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_PRel_03_08.pdf734.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.