Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5012
Title: Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych
Other Titles: The World of Digital Natives. Youth in Search of Self
Authors: Krauze-Sikorska, Hanna
Klichowski, Michał
Keywords: cyfrowi tubylcy
Digital Natives
młodzież
youth
tożsamość
identity
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych (The World of Digital Natives. Youth in Search of Self). Poznań 2013. Adam Mickiewicz University Press. Seria Psychologia i Pedagogika nr 177. Pp. 202.
Series/Report no.: Seria Psychologia i Pedagogika nr 177;
Abstract: Praca ukazuje społeczności Digital Natives w kontekście zjawisk zakłócających proces konstruowania trwałych więzi społecznych, zaburzających komunikację interpersonalną, utrudniających odnalezienie Ja indywidualnego i kolektywnego, Ja potrafiącego „być” wśród innych i z innymi, rozumiejącego nie tylko zmiany zachodzące w sieci powiązań społecznych, ale przede wszystkim samego siebie, po to, by nadać sens swojemu życiu i nie doświadczać osamotnienia w tłumie otaczających jednostkę ludzi.
The book shows the community of Digital Natives in the context of phenomena which interfere with the construction process of permanent social ties, which disturb interpersonal communication, making it difficult to find an individual and collective I, the I that is able to “be” among other people and with others, the one that not only understands the changes occurring in the social networks, but most of all understanding oneself in order to invest their lives with meaning and not to experience loneliness in a crowd of people surrounding an individual.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5012
ISBN: 978-83-232-2476-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanna_Krauze-Sikorska_Michał_Klichowski_Świat_Digital_Natives.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons