Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/506
Title: O racjonalną postawę wobec Marksa
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Karol Marks
Filozofia polityczna
Klasyka
Marksizm
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
Citation: Opcje. Kwartalnik kulturalny, 2008, nr 3 (72), s. 51-54
Abstract: W ostatnimi czasie w polskim środowisku akademickim mamy do czynienia z wzrastającą popularnością Marksa (w porównaniu z latami 90.). Celem artykułu jest wskazanie - w kontekście roli klasyka w historii filozofii i myśli społecznej - co z dorobku Marksa nadaje się do kontynuacji. Autor wymienia trzy takie elementy: holizm, antagonicyzm i poszukiwanie materialnych fundamentów życia społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/506
ISSN: 1230-9982
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_Opcje.pdf557.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.