Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5739
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPyżalski, Jacek-
dc.date.accessioned2013-04-02T08:24:46Z-
dc.date.available2013-04-02T08:24:46Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationPyżalski J., (2002) Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, „Medycyna Pracy”, 6; 495-499.pl_PL
dc.identifier.issn0465-5893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/5739-
dc.description.abstractPsychospołeczne czynniki występujące w miejscu pracy osób wykonujących zawody pomocowe mogą prowadzić do powstawania wypalenia zawodowego. Wiele dotychczasowych badań wykazało, że ta zmienna wchodzi w relacje zarówno ze zmiennymi demograficznymi, jak i zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi mierzonymi różnymi metodami. W tej pracy skupiono się na grupie pedagogów resocjalizacyjnych. W przeciwieństwie do wielu badań, okazało się, że wypalenie zawodowe w tej grupie nie wykazywało związku z płcią i stażem pracy. Pozytywne korelacje występowały między wyczerpaniem emocjonalnym a częstotliwością(r = 0,29) i natężeniem (r = 0,19) dolegliwości somatycznych. Nie było istotnego związku między wypaleniem zawodowym a chorobami psychosomatycznymi, zdiagnozowanymi przez lekarza i negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi badanych nauczycieli. Wyniki badań wskazują na sens włączania do badań nad wypaleniem zawodowym nowych zmiennych (np. osobowościowo- temperamentalnych).pl_PL
dc.description.abstractPsychosocial factors present in the workplace of people performing helping professions may cause burnout. Many studies have shown that burnout variables are related to demographic variables, as well as to health and health behavior measured in different ways. In this study the focus was put on the burnout in teachers employed in correctional institutions. Contrary to the results of many studies, burnout has not been related to gender or duration of employment. There were positive correlations between emotional exhaustion, frequency ( r = 0.29) and intensity (r = 0.19) of somatic complaints. Negative health behaviors and psychosomatic diseases diagnosed by physicians were not related to burnout variables. The results imply that there is a need to incorporate new variables (e.g. personality and temperament) into the research on burnout.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzipl_PL
dc.subjectwypalenie zawodowepl_PL
dc.subjectsamoocena zdrowiapl_PL
dc.subjectzachowania zdrowotnepl_PL
dc.subjectself-rated healthpl_PL
dc.subjecthealth behaviorpl_PL
dc.subjectburnoutpl_PL
dc.titleWypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeBURNOUT, HEALTH AND HEALTH BEHAVIOR IN TEACHERS EMPLOYED IN CORRECTION INSTITUTIONSpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1MP.pdf169.76 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.