Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5743
Title: Podstawy datowania trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polsce środkowej na przykładzie materiałów ze stanowiska w Polesiu w dorzeczu Bzury
Authors: Górski, Jacek
Makarowicz, Przemysław
Wawrusiewicz, Adam
Keywords: datowanie radiowęglowe
suma dat
cmentarzyska
kurhan
osady
grupy technologiczne
grób masowy
typ "Polesie"
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Citation: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica vol. 28, 2012, p. 91-127.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5743
ISSN: 0208-6034
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
folia28_gorski_makowicz1.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.