Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5894
Title: Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practice
Other Titles: Empatia i rozhamowanie moralne jako predykatory cyberbullyingu: implikacje dla interwencyjnych i profilaktycznych działań edukacyjnych
Authors: Lazuras, Lambros
Pyżalski, Jacek
Barkoukis, Vassilis
Tsorbatzoudis, Haralambos
Keywords: moral disengagement
empathy
cyberbullying
adolescents
education
rozhamowanie moralne
empatia
cyberbullying
adolescenci
edukacja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 57-69
Abstract: Cyberbullying represents an emerging form of adolescent aggression that is channelled contemporary through information and communications technologies (ICTs). Research on the psycho-social correlates is still growing but the available evidence highlights the importance of moral disengagement and empathy in predicting cyberbullying behavior. Educators can benefi t from this research and accordingly develop curricula and employ practices that tap moral and empathic beliefs in young people, in order to curb the onset and prevalence of cyberbullying among students. The present article discusses the nature of cyberbullying, reviews the studies assessing the relationships between empathy, moral disengagement and cyberbullying in adolescents, and presents the implications for educational interventions and pedagogical practice.
Cyberbullying stanowi formę agresji rówieśniczej, realizowanej za pomocą współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badania dotyczące psychospołecznych korelatów tego zjawiska dynamicznie się rozwijają, a dotychczasowe rezultaty wskazują na istotność rozhamowania moralnego i empatii jako predykatorów sprawstwa cyberbullyingu.Osoby zajmujące się edukacją mogą wykorzystać wyniki badań w tej dziedzinie, konstruując programy i realizując działania edukacyjne oraz profi laktyczne dotyczące cyberbullyingu, uwzględniające przekonania normatywne, jak i poziom empatii młodych ludzi.W artykule charakteryzowany jest cyberbullying jako zjawisko, w kontekście przeglądu badań dotyczących jego relacji z rozhamowaniem moralnym i empatią adolescentów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5894
ISBN: 978-83-232-2520-1
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Studia Edukacyjne, 2012, nr 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
studia_eduk_23_s_57-70.pdf611.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.