Studia Edukacyjne

Studia Edukacyjne to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities - ERIH (kategoria NAT)

(ang.) Studia Edukacyjne is an interdisciplinary scientific journal of education, indexed in the European Reference Index for the Humanities - ERIH (NAT category)

Redaktor naczelny: Ewa Solarczyk-Ambrozik
Kontakt: Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
e-mail: katarzyna.kabacinska@wp.pl
strona www: http://podstedu-czasopismo.home.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 1233-6688

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego