Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5939
Title: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Authors: Pyżalski, Jacek
Keywords: Internet
Internet
cyberbullying
cyberbullying
cyberprzemoc
cyber violence
agresja elektroniczna
electronic aggression
adolescenci
adolescents
Issue Date: 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Citation: Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
Abstract: Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach. Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.
Description: Fragment książki (32 str.)
URI: http://hdl.handle.net/10593/5939
ISBN: 978-83-7587-711-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyzalski_Cyberbullying_OK - Kopia1.pdf824.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.