Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/596
Title: Efektywność trawienia i wybiórczość pokarmowa bociana białego Ciconia ciconia w warunkach hodowlanych
Other Titles: Digestive efficiency and food selection under experimental conditions in the White Stork
Authors: Kwieciński, Zbigniew
Advisor: Tryjanowski, Piotr. Promotor
Keywords: efektywność trawienia
food selection
dieta
diet
bocian biały
White Stork
Ciconia ciconia
Issue Date: 7-Oct-2010
Abstract: Badania nad efektywnością trawienia u bociana białego prowadzono w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu w latach 2004 - 2005. Łącznie przebadano 29 osobników tego gatunku (20 samic, 9 samców). Każdy osobnik został poddany trwającemu dziesięć dni eksperymentowi, podczas którego pokarm podawano według procedury cafeteria test. Dieta bocianów składała się z: ssaków, ptaków, ryb, płazów, owadów i dżdżownic. Średnia dawka pobieranego pokarmu przez bociany wyniosła 284,88 (± SD = 113,99) g na dobę/osobnika. Średnia efektywność trawienia dla 29 osobników tego gatunku wyniosła 72,06 (± SD = 6,19) % na dobę/osobnika. Wartość energetyczna zjedzonego pokarmu w przeliczeniu na biomasę wyniosła netto 1529,79 (± SD = 665,92) kJ na dobę/osobnika; natomiast w przeliczeniu na sucha masę wyniosła netto 4413,23 (± SD = 2670,83) kJ na dobę/osobnika. Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości pobieranego pokarmu wzrasta efektywność jego trawienia oraz przyrasta masa ciała bocianów.
Digestive efficiency in the White Stork was studied in the Poznań Zoo in 2004–2005. Altogether 29 individuals of this species were investigated (9 males, 20 females). During 10-day-long experimental cycles, the birds were presented with food according to the ‘Cafeteria’ test. The diet consisted of mammals, birds, fishes, amphibians, insects and earthworms. The mean daily food intake per bird was 284.88 g (SD 113.99 g). The mean digestive efficiency was 72.06% (SD 6.19%). The research showed that the digestive efficiency is positively correlated with the quantity of food intake and body weight increase. The daily dietary requirement of captive birds proved to be very significantly lower than in wild birds.
Description: Wydział Biologii: Instytut Biologii Środowiska
URI: http://hdl.handle.net/10593/596
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHD_ZK.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.