Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/597
Title: The influence of cultural background on the choice of vocabulary learning strategies
Other Titles: Wpływ czynnika kulturowego na wybór strategii uczenia się słownictwa
Authors: Banasiak-Ryba, Ilona
Advisor: Droździał-Szelest, Krystyna. Promotor
Keywords: Nauczanie słownictwa
Vocabulary teaching
Strategie uczenia się języka
Language learning strategies
Strategie uczenia się słownictwa
Vocabulary learning strategies
Uczenie się słownictwa
Vocabulary learning
Issue Date: 7-Oct-2010
Abstract: The aim of the thesis is to discuss the interface between learners’ use of vocabulary learning strategies and their cultural background. The thesis consists of two parts: theoretical (three chapters) and practical (one chapter). Chapter 1 introduces the concept of the word and some issues related to vocabulary learning and teaching. Chapter 2 gives an insight into the notion of language learning and vocabulary learning strategies. It offers an overview of different typologies of language learning and vocabulary learning strategies and presents a new inventory of vocabulary learning strategies that provides the organizing principle for designing the study and analyzing the data discussed in Chapter 4. As regards Chapter 3, it briefly describes the concept of cultural background as related to the notion of general and classroom culture. It also discusses a number of studies investigating the impact of several factors on the use of language learning and vocabulary learning strategies. Nevertheless, the key factor that is dealt with in this chapter is cultural background and the influence it has on the choice of vocabulary learning strategies. Finally, Chapter 4 is devoted to the presentation of the study examining the impact of cultural background on the use of vocabulary learning strategies and the analysis of the study findings. The study was carried out in Bielefeld (Germany) and consisted of 11 case studies of learners of English coming from Bulgaria, Cameroon, China, Ecuador, Finland, Germany, India, Jordan, Poland, Romania and Russia. The study involved filling in a questionnaire, keeping a diary and taking part in a structured interview.
Celem niniejszej pracy jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących zależności pomiędzy strategiami używanymi podczas uczenia się słownictwa oraz ich związku z czynnikiem kulturowym. Praca składa się z dwóch części, teoretycznej (trzy rozdziały) i praktycznej (jeden rozdział). Pierwszy rozdział pracy omawia wybrane zagadnienia dotyczące słowa i procesy związane z jego uczeniem się i nauczaniem. Jeśli chodzi o Rozdział 2, przedstawia on pojęcie strategii uczenia się języka oraz strategii uczenia się słownictwa. Ponadto w rozdziale tym zostały przedstawione wybrane ogólne klasyfikacje strategii uczenia się języka oraz strategii uczenia się słownictwa oraz została zaproponowana nowa klasyfikacja strategii uczenia się słownictwa, na podstawie której zostały skonstruowane pytania w części badawczej pracy oraz przeanalizowane wyniki badania omówionego w Rozdziale 4. Kolejny, 3 Rozdział omawia pokrótce środowisko kulturowe jako termin powiązany z pojęciem kultury w kontekście ogólnym oraz w kontekście klasy szkolnej. Rozdział ten przedstawia również w ogólnych zarysach badania, które badają zależności pomiędzy wpływem rożnych czynników na użycie strategii uczenia się języka oraz strategii uczenia się słownictwa. Jednakże, najwięcej uwagi w tym rozdziale zostało poświęcone środowisku kulturowemu i jego wpływowi na wybór strategii uczenia się słownictwa. Głównym celem czwartego rozdziału jest opis i analiza badania nad strategiami uczenia się słownictwa używanymi przez uczniów pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie zostało przeprowadzone w Bielefeld (w Niemczech) i składało się z 11 studiów przypadków uczniów uczących się angielskiego i pochodzących z Bułgarii, Chin, Ekwadoru, Finlandii, Indii, Jordanii, Kamerunu, Polski, Rosji i Rumunii. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza, prowadzeniu dzienniczka oraz wzięciu udziału w częściowo sterowanym wywiadzie.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/597
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilona Banasiak-Ryba-phd final--1.pdf
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.