Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/603
Title: Technika dysocjacji zderzeniowej w źródle jonów spektrometru mas oraz jej zastosowanie w badaniach kompleksów wybranych środków biologicznie czynnych z kationami metali
Other Titles: The techniques of collision-induced dissociation in ion source mass spectrometer and application this method for study biologically active complexes with metal cations
Authors: Mańkowska, Natalia
Advisor: Schroeder, Grzegorz. Promotor
Keywords: Spektrometria mas
Mass spectrometry
Elektrorozpylanie
Electrospray ionization
Issue Date: 12-Oct-2010
Abstract: Celem pracy było opracowanie nowej techniki analizy danych, uzyskanych za pomocą spektrometrii mas oraz jej zastosowanie do zbadania kompleksów wybranych ligandów o znaczeniu biologicznym z kationami metali. Autorska technika polega na analizie zależności abundancji jonów na widmie mas (I) od wartości napięcia stożkowego (Vc), wytypowaniu punktów na tej zależności charakterystycznych dla każdego jonu – Vc,Imax (Vc = Vc,Imax przy I = Imax), Vc,dec (Vc rozpoczęcia rozpadu jonu) oraz Vc,0 (Vc rozpoczęcia obserwacji jonu potomnego na widmie mas). Udowodniono niezależność wartości Vc,Imax od warunków przeprowadzenia eksperymentu oraz liniową zależność od entalpii rozpadu jonu. Dla reakcji rozpadu jonu wykazano liniową korelację pomiędzy Vc,dec jonu macierzystego i Vc,0 jonu potomnego. Poprzez analizę wartości Vc,0, Vc,dec, Vc,Imax każdego jonu przeprowadzono badanie stabilności i dróg fragmentacji kompleksów utworzonych przez biologicznie czynne ligandy trzech grup z kationami metali alkalicznych, ziem alkalicznych oraz przejściowych.
The aime of the thesis was to propose a new method of mass spectrometric data analysis. Ion sygnal intensity as a function of the cone voltage was investigated, and three characteristic points (Vc,0, Vc,dec, Vc,Imax) were rationalized. The method was applyed to ion stability and fragmentation pathways analysis of complexes of three type biologically active ligands with alkali, alkaline earth and transition cations.
Description: Wydział Chemii: Zakład Chemii Supramolekularnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/603
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalia_Mankowska.pdf
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.