Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOsiejuk, Tomasz S. Promotor-
dc.contributor.authorRęk, Paweł-
dc.date.accessioned2010-10-14T15:25:55Z-
dc.date.available2010-10-14T15:25:55Z-
dc.date.issued2010-10-14T15:25:55Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/609-
dc.descriptionWydział Biologii: Instytut Biologii Środowiskapl_PL
dc.description.abstractW trakcie czterech sezonów rozrodczych badano komunikację głosową samców derkacza (Crex crex) podczas konfliktów terytorialnych. Derkacze wykorzystują dwa typy głosów: chrapliwe derkanie o bardzo wysokiej amplitudzie oraz gardłowe pianie o niskiej amplitudzie. W kolejnych eksperymentach otrzymano następujące wyniki. 1) Wewnętrzna struktura sylab derkania (PPD), zawierająca informacje o tożsamości samca, ulega niewielkim zmianom po przejęciu przez gęste środowisko i, co ważne, zmianom mniejszym niż ponad roślinnością. Wynik ten wskazuje, że PPD może pełnić funkcje w indywidualnym rozpoznawaniu się samców. 2) Derkanie cechuje się charakterystycznym rozmieszczeniem sylab (rytmem). Wykazano, że rytm jest sygnałem konwencjonalnym agresywnej motywacji. Kod zawarty w rytmie bazuje na składni semantycznej o zmienności przypominającej prosty kod Morsea. 3) Pianie stanowi odpowiednik cichych piosenek ptaków śpiewających. Samce pieją, gdy znajdują się blisko siebie, informując o groźbie ataku. Sposób reakcji odbiorcy na pianie i zachowanie nadawcy dowodzą, że pianie jest sygnałem wiarygodnym, stabilizowanym koszem odwetu. 4) Rytm derkania, częstość piania oraz poziom agresji nie zależą od poziomu testosteronu. Niemniej derkacze przestają piać i są mniej agresywne, jeśli mają blokowane receptory androgenów. Wyniki te wskazują na jedynie permisywne znaczenie androgenów dla agresji samca.pl_PL
dc.description.abstractDuring four reproductive seasons I studied acoustic communication of male corncrakes (Crex crex) during territorial conflicts. Corncrakes use two calls: high-amplitude cracking call and low-amplitude soft call. The results of successive experiments were as follows. 1) The inner call structure of cracking calls (PPD), which contains individually specific information, was only slightly affected by transmission within vegetation, and less than by transmission above the vegetation. These results reveal that PPD may function in individual recognition. 2) Cracking call is marked by specific distribution of syllables (rhythm). It is shown that rhythm is a conventional signal of aggressive motivation. The code contained in rhythm is based on Morse-like semantic syntax. 3) Soft calls are equivalent to soft songs of singing birds. The male calls softly when it is close to the receiver threatening it with attack. The reactions of receivers to soft calls and behaviours of soft calling senders proved that soft calls are reliable signals that are stabilised by retaliation cost. 4) Rhythm of cracking calls, the frequency of soft calls, and aggressiveness of males were independent of the level of testosterone; however, males with blocked androgen receptors did not call softly and were less aggressive. These results indicate that androgens play only a permissive role in male aggressiveness.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectkomunikacja dźwiękowapl_PL
dc.subjectacoustic communicationpl_PL
dc.subjectsygnalizacjapl_PL
dc.subjectsignalingpl_PL
dc.subjectkosztpl_PL
dc.subjectcostpl_PL
dc.subjectwiarygodnośćpl_PL
dc.subjectreliabilitypl_PL
dc.subjectCrex crexpl_PL
dc.titlekomunikacja dźwiękowa u derkacza Crex crexpl_PL
dc.title.alternativeacoustic communication in the corncrake Crex crexpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paweł Ręk - doktorat.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.