Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/6125
Title: Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny
Authors: Pilarska, Aleksandra
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Pilarska A., Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, ss.188
Description: Niezwykle wartościowa i inspirująca praca. Autorka podejmuje trudny i fascynujący temat powiązań pomiędzy strukturą tożsamości a poczuciem dobrostanu osoby w zależności od ukształtowanego u niej konstruktu Ja. Wpasowuje się zarówno w teoretyczne, jak i empiryczne dociekania takich dziedzin, jak: psychologia osobowości,psychologia kliniczna, rozwojowa czy psychologia kultury w zakresie kluczowych motywów działających w obrębie naszego Ja oraz czynników wpływających na odczuwaną jakość życia. Autorka wnika w relacje między takimi frapującymi psychologię zagadnieniami, jak: konstrukt Ja, tożsamość i satysfakcja z życia. Wyraźnie odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów, w których pytania o to, jacy jesteśmy i jakimi być, by osiągnąć szczęście w zmiennym świecie, wychodzą na pierwszy plan. Prof.dr hab. Piotr Oleś
URI: http://hdl.handle.net/10593/6125
ISBN: 978-8362243-84-6
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Pilarska.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.