Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/623
Title: Ewolucja instrumentów prawnych ochrony zabytku ruchomego
Other Titles: The evolution of legal instruments for the protection of movable cultural property
Authors: Jagielska-Burduk, Alicja
Advisor: Borkowska-Bagieńska, Ewa. Promotor
Keywords: zabytki
cultural property
dziedzictwo kultury
cultural heritage
własność
property rights
Issue Date: 22-Oct-2010
Abstract: Przedmiotem pracy jest ewolucja instrumentów prawnych ochrony zabytku ruchomego w prawie polskim. Prezentowana praca poza opracowaniem statusu zabytku ruchomego w trzech analizowanych aktach normatywnych: rozporządzeniu o opiece nad zabytkami z 1928 r. , ustawie o ochronie dóbr kultury z 1962 r. oraz ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. ma zakończyć się podsumowaniem rezultatów współczesnej debaty nad zabytkami, której uczestnicy zastanawiają się, jak daleko sięga ochrona zabytków, czy powinna opierać się o ograniczenia prawa własności lub czy należałoby wprowadzić zupełnie nową konstrukcję prawną. Inspiracją dla powstania pracy była wypowiedź nieżyjącego, wybitnego znawcy prawa ochrony zabytków Jana Piotra Pruszyńskiego, w której uznał, iż dyskusja na temat ochrony zabytków powinna toczyć się stale i przedstawiać ciągle nowe, weryfikowane okolicznościami poglądy jej uczestników . Prezentowana praca ma za zadanie nie tylko stanowić jeden z głosów w tej dyskusji, lecz także ukazać dotychczasowy rozwój ochrony zabytku ruchomego.
The subject of this thesis is the evolution of legal instruments for the protection of movable cultural property. The project deals not only with the legal status of movable cultural property in three legal acts from 1928 , 1962 and 2003 , but also presents different views in the ongoing international debate on its legal protection. Some claim that the protection should be based on the ownership limitations, as it presently is. Others believe that more radical measures and solutions, i.e. introducing a new legal institution instead of the ownership right, should be sought after. The inspiration for this thesis was the statement made by Jan Piotr Pruszyński. He claimed that the question of cultural heritage should be the subject of constant discussion . The goal of this thesis is not only to be one of many Polish voices in this debate but also to present the evolution of movable cultural property so far.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
URI: http://hdl.handle.net/10593/623
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagielska_PhD.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.