Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6237
Title: Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się
Authors: Michałowska, Danuta Anna
Keywords: teorie kształcenia behawiorystyczne
proces nauczania i uczenia się,
teoria kształcenia
teorie kształcenia poznawczo – procesualne
teorie kształcenia fenomenologiczne
teorie kształcenia humanistyczne
Issue Date: 15-May-2013
Series/Report no.: Pedagogika i dydaktyka;
Abstract: Główne grupy teorii kształcenia to: 1. teorie behawiorystyczne, 2. poznawczo – procesualne, oraz 3. fenomenologiczne i humanistyczne. Przyjęcie założeń określonej grupy teorii kształcenia warunkuje odmienny jego przebieg oraz różne efekty procesu nauczania i uczenia się.
Description: Materiał dydaktyczny przeznaczony przede wszystkim dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego, tematyka odnosi się do współczesnych teorii kształcenia i wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6237
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się.pdf275.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.