Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/638
Title: Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych
Other Titles: Librarians on the labour market – a discussion on the results of the questionnaire surveys
Authors: Wojtczak, Jadwiga
Keywords: zawód bibliotekarza
library profession
rynek pracy
labour market
badania ankietowe
questionnaire survey
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 145-172.
Abstract: Wiosną 2009 roku przeprowadzono anonimowe badania ankietowe wśród polskich bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. Celem badań było poznanie opinii na temat zawodu bibliotekarza, jego miejsca na rynku pracy i oczekiwań pracowników i przyszłych bibliotekarzy związanych z wynagrodzeniem za pracę. W badaniach uczestniczyło ponad 1000 osób, w różnym wieku, ze wszystkich niemalże regionów Polski. Duża liczba odpowiedzi na pytania półotwarte umożliwiła dokładniejsze zrozumienie odczuć i intencji respondentów.
In spring 2009, a series of anonymous questionnaire surveys were carried out among Polish librarians and students of library science. The aim of the survey was to find out the current state of general attitudes towards the profession of the librarian, its position on the labour market and the expectations of the group of professional workers concerning the patterns of work remuneration. The survey included a group of over 1,000 people of different age from almost all regions of Poland. A great number of answers to the half-open questions made it possible to better understand the feelings and intentions of the respondents.
URI: http://hdl.handle.net/10593/638
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.