Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6627
Title: Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików
Authors: Czapla, Zbigniew
Keywords: EMN index
human ontogeny
palenie papierosów
alkoholizm
promocja zdrowia
ontogeneza
smoking
alcoholism
health promotion
Issue Date: 2002
Publisher: Uniwersytet Zielonogórski
Citation: Czapla Z., 2002. „Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików” [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. (red.) Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Zielona Góra, 264-269.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6627
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czapla_Zbigniew_Kształtowanie_sie_wskaźnika_EMN_w_ontogenezie_u_osób_palących_i_alkoholików_2002_palenia_papierosów_ontogeneza_promocja_zdrowia_EMN_index.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.