Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików

Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Keywords
EMN index, human ontogeny, palenie papierosów, alkoholizm, promocja zdrowia, ontogeneza, smoking, alcoholism, health promotion
Citation
Czapla Z., 2002. „Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików” [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. (red.) Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Zielona Góra, 264-269.
DOI
Alternative location
Creative Commons License