O pewnych osobliwościach biologicznego i psychicznego pojmowania rozwoju

Title alternative
On some peculiarities of biological and mental comprehensions of development
Abstract
Description
Sponsor
Keywords
health condition, positive disintegration, physical development, psychological development, conception of development, norm and normality, norma i normalność, stan zdrowia, dezintegracja pozytywna, rozwój fizyczny, rozwój psychiczny, koncepcja rozwoju
Citation
Czapla Z., 1997, O pewnych osobliwościach biologicznego i psychicznego pojmowania rozwoju, [w:] Auksologia a promocja zdrowia (red.) Andrzej Jopkiewicz, Kielce, 251-263.
DOI
Alternative location
Creative Commons License