Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/665
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKwiatkowska-Ratajczak, Maria. Promotor-
dc.contributor.authorRajewicz, Danuta-
dc.date.accessioned2010-11-19T10:42:19Z-
dc.date.available2010-11-19T10:42:19Z-
dc.date.issued2010-11-19T10:42:19Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/665-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Pracownia Innowacji Dydaktycznychpl_PL
dc.description.abstractZadaniem rozprawy jest opis i analiza sposobów funkcjonowania edukacji telewizyjnej w kształceniu polonistycznym w szkole ponadgimanzjalnej oraz próba wskazania obszarów jej możliwej obecności w nauczaniu języka polskiego. Przedmiotem analizy stały się zarówno stanowiska deklarowane w literaturze metodycznej, jak i sposoby realizacji przyjmowanych założeń w projektowanych zadaniach w podręcznikach szkolnych. Drugim obszarem oglądu stali się wykonawcy tych zadań. Na podstawie badań własnych zweryfikowany został poziom umiejętności licealistów w dekodowaniu programów telewizyjnych oraz stopień przygotowania (akademickiego) nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji telewizyjnej. Badania kreślą rzeczywisty obraz potrzeb edukacyjnych młodzieży i kompetencji nauczycieli w zakresie kwalifikacji medialnych. W dalszej kolejności stały się przyczynkiem do zaproponowania własnego programu działań, wyrażonego w projekcie edukacji polonistycznej.pl_PL
dc.description.abstractThe goal of this dissertation is description and analysis the ways of functioning media education in Polish teaching in high schools and attempt to point out areas of its possible presence in teaching in Polish lessons. A subject of the analysis are opinions declared in methodological literature as well as methods of realization assumptions accepted in planned tasks in students books. The performers of the tasks became the other area of the inspection. On the ground of own researches the high school students’ skill level of decoding TV programmes and a level of teachers’ preparation (academical) to realizing the tasks from media education were verified. The researches show a real picture of educational needs of students and teachers’ competences in media qualifications. Next they became a background to proposing own operation programme – a project of Polish education.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectedukacja medialnapl_PL
dc.subjectmedia educationpl_PL
dc.subjectkształcenie polonistycznepl_PL
dc.subjectPolish language teachingpl_PL
dc.subjectprogram telewizyjnypl_PL
dc.subjectTV-programmepl_PL
dc.subjectkompetencja audiowizualnapl_PL
dc.subjectaudiovisual competencepl_PL
dc.titlePrzygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do odbioru programów telewizyjnych (projekt edukacji polonistycznej)pl_PL
dc.title.alternativePreparing high schools students to receiving TV programmmes (a project of Polish education)pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajewicz_PhD.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.