Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6825
Title: I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłości
Other Titles: 1st Self-Contained Women’s Battalion of Emilia Plater – a study in collective memory
Authors: Kałużna, Joanna
Keywords: I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater
polityka pamięci
polityka historyczna
polityka wobec przeszłości
I Armia Wojska Polskiego
kobiety w wojsku
żołnierki
collective memory
The Polish First Army
1 AWP
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłości, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012
Abstract: Artykuł, mający na celu ukazanie I Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłości, prezentuje cztery obszary zagadnień: 1) charakter polityki wobec przeszłości i dynamikę jej zmienności wobec przedmiotowego zagadnienia; 2) oceniany w oparciu o tę politykę szczegółową kształt pamięci zbiorowej wobec przedmiotowego zagadnienia; 3) wpływ charakteru narracji o okresie PRL na przedmiotowe zagadnienie; 4) istotność gender jako perspektywy badawczej wobec przedmiotowego zagadnienia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6825
ISBN: 978-83-62907-32-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I Samodzielny Batalion Kobiecy.pdf76.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.