Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6857
Title: Teaching profession in Slovakia in the EU context
Other Titles: Kształcenie nauczycieli na Słowacji w kontekście prawnych regulacji UE
Authors: Krajčová, Nadežda
Cimermanová, Ivana
Keywords: law education in Slovakia
teaching profession
EU
prawo oświatowe na Słowacji
kształcenie nauczycieli
UE
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 24, 2013, s. 225-256
Abstract: A study investigated the perceptions and level of knowledge of education law and relevant documents, it presents the partial results focused on professionalization of the teachers’ profession among regular education teachers (n = 275). The aim of the theoretical part is to present the basic terminology connected to the pedagogical profession. The authors focus especially on the determination and legislation of professionalization of this profession in the context of Slovakia’s accession to the European Union. The research identifi ed opinions of teachers on the changes that EU legislation brought to their work.
Description: Artykuł prezentuje badania dotyczące poziomu znajomości przepisów prawa oświatowego reprezentowanego przez czynnych nauczycieli (n = 275). Celem części teoretycznej tekstu jest przedstawienie podstaw prawa oświatowego. Autorzy koncentrują się głównie na zmianach w prawodawstwie edukacyjnym związanych z przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej oraz percepcji tych nowych regulacji przez nauczycieli.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6857
ISBN: 978-83-232-2576-8
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Studia Edukacyjne, 2013, nr 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
studia_eduk_24_s_225-256.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.