Życie codzienne oficerów wielkopolskich w czasach Księstwa warszawskiego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Abstract
Przez analizę życia codziennego oficerów poznać można: na czym polegały ich zadania na froncie i w czasie pokoju, jak spędzali wolny czas, jakie były ich zainteresowania poza wojskowością. Przy okazji można dowiedzieć się jakie były wzajemne relacje między nimi, , jaki był ich stosunek do podkomendnych i ludności cywilnej, i z jaką spotykali się w jej oczach opinią. Poza tym poruszając tę problematykę przekonać można się jak bardzo oficerowie zaangażowani byli w żuciu publicznym, w kulturze, polityce i administracji. Zagadnienia te dotyczą zarówno oficerów działających na terenie Księstwa Warszawskiego, jak za granicą, np. w Hiszpanii.
By analysis of officers everyday life it is possible get to know: what were their tasks on front and in time of peace, how they spent free time and what they were interested about, apart from military. By the way we can find out what were: between them reports, their relation to juniors and population civil, and what people thought about them. Beyond this propelling to convince this problems it is possible to know how much officers were get involved in mastication public, in culture, policy and administration. These questions concern as to the officers, which were acting on terrain of Księstwo Warszawskiego officers, as in foreign countries, for example in Spain.
Description
Sponsor
Keywords
Księstwo Warszawskie, Varsovian principality, Oficerowie, Officers, Hiszpania, Spain, kultura, culture, wojskowość, military, Szwoleżerowie gwardii
Citation
Kultura ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2008, s. 21-44.
DOI
Alternative location
Creative Commons License