Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/687
Title: Życie codzienne oficerów wielkopolskich w czasach Księstwa warszawskiego
Authors: Kurzawa, Tomasz
Keywords: Księstwo Warszawskie
Varsovian principality
Oficerowie
Officers
Hiszpania
Spain
kultura
culture
wojskowość
military
Szwoleżerowie gwardii
Issue Date: 2008
Citation: Kultura ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogackiego, M. Franza, Z. Pilarczyka, Toruń 2008, s. 21-44.
Abstract: Przez analizę życia codziennego oficerów poznać można: na czym polegały ich zadania na froncie i w czasie pokoju, jak spędzali wolny czas, jakie były ich zainteresowania poza wojskowością. Przy okazji można dowiedzieć się jakie były wzajemne relacje między nimi, , jaki był ich stosunek do podkomendnych i ludności cywilnej, i z jaką spotykali się w jej oczach opinią. Poza tym poruszając tę problematykę przekonać można się jak bardzo oficerowie zaangażowani byli w żuciu publicznym, w kulturze, polityce i administracji. Zagadnienia te dotyczą zarówno oficerów działających na terenie Księstwa Warszawskiego, jak za granicą, np. w Hiszpanii.
By analysis of officers everyday life it is possible get to know: what were their tasks on front and in time of peace, how they spent free time and what they were interested about, apart from military. By the way we can find out what were: between them reports, their relation to juniors and population civil, and what people thought about them. Beyond this propelling to convince this problems it is possible to know how much officers were get involved in mastication public, in culture, policy and administration. These questions concern as to the officers, which were acting on terrain of Księstwo Warszawskiego officers, as in foreign countries, for example in Spain.
URI: http://hdl.handle.net/10593/687
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)
Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Kurzawa.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.