Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/689
Title: Procesy utleniania-redukcji w kształceniu chemicznym
Other Titles: The reduction-oxidation processes in chemistry education
Authors: Osiecka, Gabriela
Advisor: Gulińska, Hanna. Promotor
Keywords: Redoks
Redox reactions
Multimedia
Środki dydaktyczne
Didactic tools
Efektywność kształcenia
Effective teaching
Issue Date: 6-Dec-2010
Abstract: Głównym problemem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak nauczać reakcji redoks, by nauka była dla uczniów atrakcyjna i zarazem efektywna? Eksperymentalnie sprawdzono wpływ edukacyjnego programu komputerowego na skuteczność kształcenia w zakresie reakcji redoks w szkole średniej. Analizie poddano również opinie uczniów na temat ich motywacji do nauki oraz edukacyjnych programów multimedialnych jako pomocy dydaktycznych.Badania przeprowadzono w latach 2006 – 2009 i uczestniczyło w nich 555 uczniów. Grupy eksperymentalne były nauczane z wykorzystaniem przygotowanego programu multimedialnego „Procesy utleniania-redukcji w kształceniu chemicznym”. Grupy kontrolne pracowały metodami tradycyjnymi. Uczniowie z grup eksperymentalnych osiągnęli lepsze wyniki w nauce niż uczniowie z grup kontrolnych. Badania dystansowe potwierdziły ponadto większą trwałość zdobytej wiedzy w grupach eksperymentalnych.Praca z programem komputerowym pozwala uczniowi nie tylko zdobywać nowe wiadomości, lecz również dokonywać samokontroli i samooceny, poznawać źródła popełnionych błędów, korygować wyniki jego pracy, co w konsekwencji wpływa na wzrost efektywności procesu kształcenia. Młodzież zdobywa ponadto umiejętności przydatne do funkcjonowania we współczesnym świecie.Badania wykazały, że multimedialne programy komputerowe mogą stanowić ważną pomoc w osiągnięciu sukcesu dydaktycznego w zakresie reakcji redoks. Uczniowie określili program komputerowy jako atrakcyjną, wielofunkcyjną i skuteczną pomoc w nauce.
The main issue of doctoral thesis is to answer the question: How redox chemistry should be taught in order to be both attractive and effective for students? Experimentally, the influence of educational computer programmes on didactic effectiveness in redox reactions has been verified in high schools. The research also included students’ opinions about their motivation and the multimedia programmes as didactic tools.The research was conducted from 2006 to 2009 and 555 pupils from five schools participated in it. The experimental groups were taught using the multimedia programme “The reduction-oxidation processes in chemistry education”. The control groups worked using traditional methods. The results showed that the pupils from the experimental groups obtained better results than pupils from the control groups. Moreover, the distance research proved that obtained knowledge is more recollective. The educational computer programme not only helps in acquiring knowledge, but also allows pupils to undertake self-control and self-assessment. Students are given the opportunity to track the sources of their mistakes and consequently increase the efficiency of the education process. Furthermore, the programme enables young people to develop considerable skills that are of great value in the modern world.The research has shown that multimedia computer programme can be of significant benefit in helping students master redox chemistry. The pupils stated that learning with the computer programmes is an attractive, multifunctional and effective form of education.
Description: Wydział Chemii: Zakład Dydaktyki Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/689
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REDOKS_UAM.pdf
  Restricted Access
13.29 MBAdobe PDFView/Open
Załączniki.pdf
  Restricted Access
692.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.