Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/692
Title: Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk
Other Titles: Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archivist and historian
Authors: Matysiak, Jarosław
Advisor: Żerko, Stanisław. Promotor
Keywords: Kaczmarczyk Kazimierz
archiwa
archive
archiwistyka
archivistics
Archiwum Państwowe
Poznań
Issue Date: 8-Dec-2010
Abstract: Praca Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk przedstawia działalność zawodową i naukową profesora doktora Kazimierza Kaczmarczyka, archiwisty i historyka, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu. Autor przedstawia dzieciństwo i lata młodzieńcze, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę w Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie i w Archiwum Państwowym w Poznaniu, udział w organizacji polskiej administracji archiwalnej po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, uczestnictwo w rokowaniach archiwalnych polsko-niemieckich i polsko-austriackich, udział w rewindykacji polskich archiwaliów po I i II wojnie światowej, inwentaryzację i porządkowanie archiwów klasztornych, kościelnych i prywatnych, uczestnictwo w sesjach i konferencjach archiwalnych, działalność w latach II wojny światowej oraz w odbudowie Archiwum Państwowego w Poznaniu po 1945 r. Przedstawiono także działalność Kazimierza Kaczmarczyka w licznych towarzystwach naukowych i społecznych w okresie pracy w Krakowie i Poznaniu, oraz scharakteryzowano jego najważniejsze publikacje i artykuły dotyczące: archiwów i archiwoznawstwa, biografistyki, folklorystyki, historii regionalnej, edycji tekstów źródłowych, recenzje. Autor wykorzystał szeroką bazę źródłową, liczne publikacje oraz relacje członków rodziny. Na końcu pracy umieszczono wykaz prac Kazimierza Kaczmarczyka, które ukazały się drukiem.
Historian Jarosław Matysiak shows us a great job of professor, doctor Kazimierz Kaczmarczyk. Kaczmarczyk was one of the biggest archivist- historian in Poland and a great general director of National Archives in Poznań. The Author presents us the whole childhood of Kaczmarczyk, his youth, study at Jagielloński University, work for Archives in Kraków and National Archives in Poznań, the way how Kaczmarczyk participated in Polish archives administration directly after regain independence by Poland, his negotiated with Polish-German archives and Polish-Austrian archives, the way how he took stocks of monastery’s, church’s and privates archives, how Kaczmarczyk participated in different conferences, sessions and his work during the second war. The Author of this publication is trying to present us Kazimierz Kaczmarczyk in many science and social society, especially during Kaczmarczyk’s job in Kraków and Poznań. Jarosław Matysiak is characterizing Kaczmarczyk’s best publications and articles about archives, biography, folklore, regional history and reviews. The Author to write this publication about Kazimierz Kaczmarczyk used a lot of broad base information, many previous publications and also a lot of remembrances from Kaczmarczyk’s family members. At the end he added the whole list of Kaczmarczyk’s publications.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/692
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysiak_PhD.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.