Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/693
Title: Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948 roku i jej wpływ na formowanie się Izraelskich Sił Obronnych
Other Titles: The first Israeli-Arab War and its influence on the creation of Israeli Defense Force
Authors: Jadwiszczok, Michał
Advisor: Pilarczyk, Zbigniew. Promotor
Keywords: Izrael
Israel
Arabowie
Arabs
Wojna 1948
1948 War
Nakba
Independence war
Issue Date: 8-Dec-2010
Abstract: Kiedy zakończyła się II wojna światowa okazało się, że na terenie Europy hitlerowcy utworzyli obozy zagłady, w których śmierć poniosły miliony Żydów. Prawda ta silnie zmotywowała członków Yishuvu do walki o własne państwo. Wraz z upadkiem III Rzeszy rozpoczął się bój żydowskiej ludności Palestyny o powołanie do życia Izraela. Na drodze do tego celu stanęła Wielka Brytania i Arabowie. Przeciągająca się wojna domowa zmusiła pogrążoną w kryzysie Anglię do rezygnacji z mandatu sprawowanego nad Ziemią Świętą. Ostatecznie ONZ, które zostało postawione przed decyzją o rozwiązaniu problemu ogłosiło 27 grudnia 1947 roku podział Palestyny na dwa państwa. Rezolucję 181-II natychmiast przyjęła społeczność żydowska, natomiast Arabowie całkowicie ją odrzucili. Ostatecznie wydarzenie to doprowadziło do wybuchu na pełną skalę wojny domowej pomiędzy obiema grupami. Pomimo zagrożenia inwazją państw ościennych przywództwo żydowskie zdecydowało się 14 maja 1948 roku ogłosić niepodległość państwa Izrael. Skutkiem tej decyzji i braku zgody Arabów na taki rozwój sytuacji stała się pierwsza wojna izraelsko-arabska. Zmagania, będące głównym tematem pracy przyniosły zwycięstwo Żydów owocujące powstaniem niepodległego państwa oraz klęską ludności palestyńskiej, zmuszonej w znacznej części opuścić swoje domy i mieszkania przez dziesięciolecia w obozach dla uchodźców.
When the Second World War finished allies found Nazi extermination camps in the previously occupied Europe. A few millions of Jews had died there. This information determined the members of Yishuv to struggle for their own state. When the III Riche collapsed the fight for the creation of Israel in the Palestine began. The British and Arabs were against it. The prolonging civil war forced England, which had its own problems with the post war crisis, to resign from the United Nations mandate in Palestine. In this situation the UN was forced to find a solution. As the result of their work Resolution no. 181-II was proclaimed on 27th December 1947. According to this decision, Palestine should be divided into two states – Jewish and Arab. But the second society rejected the verdict and blew the inner war on a full scale. In spite of the Arab threat, on 14th May 1948 the Jewish leaders proclaimed the creation of Eretz Israel – State Israel. As a consequence, the army of five neighboring countries intruded the Holly Land to prevent the establishment of Israel. This part of struggle is the main topic of my doctoral thesis. The Israelis were victorious in this war. The people who suffered the most were not Jordanians, Iraqi, Egyptians or Lebanese but Palestinian Arabs, forced or persuaded to leave their own homes. Nowadays, many of them still live in refugee camps located in Arab states.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/693
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jadwiszczok_PhD.pdf51.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.