Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/7163
Title: Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, pow. wrocławski
Other Titles: Die Bebauung einer Siedlung aus der frühen Eisenzeit auf dem Fundplatz Milejowice 19, Kr. Wrocław – Versuch einer Interpretation
Authors: Bugaj, Ewa
Kopiasz, Jarosław
Keywords: wczesna epoka żelaza
budownictwo pradziejowe
siedziby elit
wzorce osadnicze
Early Iron Age
settlement pattern
prehistoric houses
elite seat
Issue Date: 2006
Publisher: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, IAiE PAN
Citation: Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. Problemy rekonstrukcji, eds. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, IAiE PAN, pp. 175-207.
Series/Report no.: Biskupińskie Prace Archeologiczne Nr 5;
URI: http://hdl.handle.net/10593/7163
ISBN: 83-915490-4-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bugaj_Ewa_2006_Próba_interpretacji_zabudowy_osady_Milejowice_19.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.