Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMiśko, Patrycja-
dc.date.accessioned2010-12-17T13:03:37Z-
dc.date.available2010-12-17T13:03:37Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNaukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszośćpl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/749-
dc.description.abstractW ostatnich latach seksualność człowieka staje się obszarem problemów zdrowotnych i psychospołecznych. Badania potwierdzają, że coraz większa część polskiej młodzieży przejawia liberalizm w dziedzinie zachowań seksualnych, który charakteryzował do niedawna głównie kraje Europy Zachodniej i USA. Największym problemem są ciąże nastolatek i zarażenie wirusem HIV/AIDS oraz chorobami wenerycznymi. Jedną z głównych przyczyn wczesnej inicjacji i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych jest seksualizacja kultury. Mamy do czynienia z tendencją do coraz wcześniejszego rozpoczynania życia seksualnego przez dzieci, na co wpływają głównie wzorce przekazywane przez mass media, rodzinę, a przede wszystkim przez rówieśników. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że trzeba zadbać o skuteczną profilaktykę. Konieczny jest spójny program edukacyjny oraz integracja podejmowanych działań na poziomie rodziny, szkoły, środowiska, polityki oraz mediów.pl_PL
dc.description.abstractIn the last years a person’s sexuality is becoming an area of health and psycho-social problems. The studies confirm that there’s an increased amount of polish youths whom exhibit a liberalism in sexual behaviors. Until recently this phenomena mainly characterized the countries of Western Europe and the USA. The most problematic are the pregnancies of teenagers, infection with HIV/AIDS and venereal diseases. One of the main reasons of early initiation and taking up risky sexual behaviors is the sexualisation of culture. We are dealing with a trend towards an earlier start of children’s sexual life, which is affected by models conveyed by mass media, family and by peers. That is the reason why an effective prophylactic is needed. A coherent educational program and the integration of the undertaken actions at the family, school, environmental, political and media levels is also necessary.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectRyzykowne zachowania seksualnepl_PL
dc.subjectRisky sexual behaviorspl_PL
dc.subjectLiberalizm w dziedzinie zachowań seksualnychpl_PL
dc.subjectLiberalism in sexual behaviorspl_PL
dc.subjectWczesna inicjacja seksualnapl_PL
dc.subjectEarly sexual initiationpl_PL
dc.titleSeksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktykipl_PL
dc.title.alternativeSexualisation of culture and risky sexual behaviors. A need for an effective prophylacticpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecz-nej profilaktyki.pdf288.38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.