Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Markowska, Anna
  Artykuł wyjaśnia czym jest twórczość, w rozumieniu różnych autorów. Opisuje aktywność plastyczną dzieci w aspekcie współdziałania w grupie. W treści zostały zawarte propozycje technik plastycznych sprzyjających pracy grupowej, jako inspiracje wspólnych gier i zabaw.
 • Item
  I Konferencja Kół Naukowych WSE UAM
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Herman, Tomasz
  Dnia 27. 05. 2009 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się I Konferencja Kół Naukowych WSE. Tematem seminarium były „Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym świecie – diagnoza i profilaktyka”
 • Item
  Profilaktyka, diagnoza, terapia – podstawą prawidłowej pracy pedagoga
  (Wydawnictwo Naukowe, 2010) Szczepańska, Magdalena
  Materiał zebrany przez H. Krauze-Sikorską i K. Kuszak przesycony jest dużą ilością ważnych zagadnień i stanowi doskonały zarys wiedzy na temat postępowania pedagogicznego wobec dziecka z trudnościami. Skierowany jest zarówno do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, psychologów, studentów pedagogiki. Kompetencje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej są niezbędne, by stworzyć właściwy system pomocy dziecku.
 • Item
  Streetworking szansą dla dzieci ulicy
  (Naukowe Zeszyty Studenckie, 2010) Simiot, Aleksandra; Oleś, Klaudyna; Wypychowska, Barbara
  Co to jest streetworking? Kogo nazywamy dziećmi ulicy? Kto może zostać streetworkerem i jakie etapy pracy tej osoby możemy wyróżnić? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w artykule „Streetworking szansą dla dzieci ulicy”. W artykule opisano problem dzieci, które przez dłuższy lub krótszy czas żyją w środowisku ulicznym. Ukazuje przyczyny, zagrożenia, sposoby rozwiązania tego problemu. Ważną rolę pełni tu „pedagog ulicy”. W artykule pokazano obowiązki, zadania, kolejne etapy działania streetworkera.
 • Item
  Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Miśko, Patrycja
  W ostatnich latach seksualność człowieka staje się obszarem problemów zdrowotnych i psychospołecznych. Badania potwierdzają, że coraz większa część polskiej młodzieży przejawia liberalizm w dziedzinie zachowań seksualnych, który charakteryzował do niedawna głównie kraje Europy Zachodniej i USA. Największym problemem są ciąże nastolatek i zarażenie wirusem HIV/AIDS oraz chorobami wenerycznymi. Jedną z głównych przyczyn wczesnej inicjacji i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych jest seksualizacja kultury. Mamy do czynienia z tendencją do coraz wcześniejszego rozpoczynania życia seksualnego przez dzieci, na co wpływają głównie wzorce przekazywane przez mass media, rodzinę, a przede wszystkim przez rówieśników. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że trzeba zadbać o skuteczną profilaktykę. Konieczny jest spójny program edukacyjny oraz integracja podejmowanych działań na poziomie rodziny, szkoły, środowiska, polityki oraz mediów.
 • Item
  Pedagogika M. Montessori a koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona. Próba syntezy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Gołaska, Paulina
  Jednym z psychologicznych ujęć rozwoju, dla powstania którego źródłem inspiracji stała się filozofia wychowania stworzona przez pedagoga jest psychospołeczna koncepcja E. Eriksona. W jego pracach można znaleźć takie elementy, o których pisała już wcześniej M. Montessori. Uważam, że odnajdując tak wiele podobieństw, izolowane studiowanie tych podejść oraz wykorzystywanie w praktyce pedagogicznej oddzielnie, jest podejściem zdecydowanie błędnym. Zintegrowana wiedza płynąca z każdego z nich, pogłębiona wielopłaszczyznową refleksją dotyczącą rozwoju dziecka, jest niezbędna, by małego człowieka ujmować jako autonomiczną indywidualność, rozwijającą się w sposób holistyczny, celowy i - co najważniejsze - sobie właściwy.
 • Item
  Emo – kultura fasadowych zainteresowań
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Klichowski, Michał
  Artykuł wyjaśnia czym jest kultura Emo. Omówiona została historia tej kultury oraz jej współczesne implikacje. Przedstawiony został także proces budowania fasadowego wizerunku w oparciu o komponenty kultury Emo.
 • Item
  Równość w edukacji – rzeczywistość czy utopia?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Matysia, Magdalena
  Edukacja to ogół oddziaływań służących formułowaniu się zdolności życiowych człowieka. Główne jej cele to zapewnienie każdemu dziecku co najmniej podstawowego wykształcenia, zagwarantowanie wszystkim dzieciom dostępu i równych możliwości w nauce, przygotowanie do dorosłego życia oraz wzbudzenie motywacji do kontynuowania nauki. Problem równości w edukacji dotyczy przede wszystkim osób, które ze względu na swoje pochodzenie, rasę, płeć, status ekonomiczny lub społeczny napotykają na problemy w integrowaniu się ze środowiskiem szkolnym lub całym społeczeństwem. Kwestia nierówności często wiąże się z głęboko zakorzenionymi stereotypami oraz ze zjawiskiem samospełniającego się proroctwa. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, czy jeśli rozwój uczniów przebiega w różny sposób i zależy od wielu odmiennych czynników, to należy stosować wobec wszystkich takie same strategie edukacyjne.
 • Item
  Osoba z niepełnosprawnością wobec starości
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Kołodziejczyk, Joanna
  Artykuł prezentuje problem starzenia się osób z niepełnosprawnościami, głownie z niepełnosprawnością intelektualną. Proces ten przebiega w odmienny sposób, niż jesień życia typowych seniorów. Osoby z dysfunkcjami, oprócz typowych problemów osób starszych muszą zmierzyć się z szeregiem własnych ograniczeń. W tekście ukazane zostały owe problemy oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawione zostały koncepcje starzenia się, jak również koncepcja zadań rozwojowych wraz z omówieniem niemożności ich stosowania dla osób z niepełnosprawnościami.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego