Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Markowska, Anna
  Artykuł wyjaśnia czym jest twórczość, w rozumieniu różnych autorów. Opisuje aktywność plastyczną dzieci w aspekcie współdziałania w grupie. W treści zostały zawarte propozycje technik plastycznych sprzyjających pracy grupowej, jako inspiracje wspólnych gier i zabaw.
 • Item
  I Konferencja Kół Naukowych WSE UAM
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Herman, Tomasz
  Dnia 27. 05. 2009 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się I Konferencja Kół Naukowych WSE. Tematem seminarium były „Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym świecie – diagnoza i profilaktyka”
 • Item
  Profilaktyka, diagnoza, terapia – podstawą prawidłowej pracy pedagoga
  (Wydawnictwo Naukowe, 2010) Szczepańska, Magdalena
  Materiał zebrany przez H. Krauze-Sikorską i K. Kuszak przesycony jest dużą ilością ważnych zagadnień i stanowi doskonały zarys wiedzy na temat postępowania pedagogicznego wobec dziecka z trudnościami. Skierowany jest zarówno do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, psychologów, studentów pedagogiki. Kompetencje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej są niezbędne, by stworzyć właściwy system pomocy dziecku.
 • Item
  Streetworking szansą dla dzieci ulicy
  (Naukowe Zeszyty Studenckie, 2010) Simiot, Aleksandra; Oleś, Klaudyna; Wypychowska, Barbara
  Co to jest streetworking? Kogo nazywamy dziećmi ulicy? Kto może zostać streetworkerem i jakie etapy pracy tej osoby możemy wyróżnić? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w artykule „Streetworking szansą dla dzieci ulicy”. W artykule opisano problem dzieci, które przez dłuższy lub krótszy czas żyją w środowisku ulicznym. Ukazuje przyczyny, zagrożenia, sposoby rozwiązania tego problemu. Ważną rolę pełni tu „pedagog ulicy”. W artykule pokazano obowiązki, zadania, kolejne etapy działania streetworkera.
 • Item
  Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Miśko, Patrycja
  W ostatnich latach seksualność człowieka staje się obszarem problemów zdrowotnych i psychospołecznych. Badania potwierdzają, że coraz większa część polskiej młodzieży przejawia liberalizm w dziedzinie zachowań seksualnych, który charakteryzował do niedawna głównie kraje Europy Zachodniej i USA. Największym problemem są ciąże nastolatek i zarażenie wirusem HIV/AIDS oraz chorobami wenerycznymi. Jedną z głównych przyczyn wczesnej inicjacji i podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych jest seksualizacja kultury. Mamy do czynienia z tendencją do coraz wcześniejszego rozpoczynania życia seksualnego przez dzieci, na co wpływają głównie wzorce przekazywane przez mass media, rodzinę, a przede wszystkim przez rówieśników. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że trzeba zadbać o skuteczną profilaktykę. Konieczny jest spójny program edukacyjny oraz integracja podejmowanych działań na poziomie rodziny, szkoły, środowiska, polityki oraz mediów.