Emo – kultura fasadowych zainteresowań

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Emo – the culture of frontal interests

Abstract

Artykuł wyjaśnia czym jest kultura Emo. Omówiona została historia tej kultury oraz jej współczesne implikacje. Przedstawiony został także proces budowania fasadowego wizerunku w oparciu o komponenty kultury Emo.
The article explains what the Emo culture is. It discusses the history of this culture and its contemporary implications. It also presents the construction process of the frontal image in support of certain components of Emo culture.

Description

Sponsor

Keywords

kultura Emo, Emo culture, zainteresowania, interests, młodzież, young people

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego