Osoba z niepełnosprawnością wobec starości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

A disabled person and an old age

Abstract

Artykuł prezentuje problem starzenia się osób z niepełnosprawnościami, głownie z niepełnosprawnością intelektualną. Proces ten przebiega w odmienny sposób, niż jesień życia typowych seniorów. Osoby z dysfunkcjami, oprócz typowych problemów osób starszych muszą zmierzyć się z szeregiem własnych ograniczeń. W tekście ukazane zostały owe problemy oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawione zostały koncepcje starzenia się, jak również koncepcja zadań rozwojowych wraz z omówieniem niemożności ich stosowania dla osób z niepełnosprawnościami.
The article portrays the problem of people with intellectual disabilities. This process is different than in the case of typical elderly people. Disabled people have to deal not only with usuall problems of the old age but also their own limitations. The text discusses these problems and their reasons. It presents ageing concepts as well as the concept of developmental activities and why they cannot be applied to disabled people.

Description

Sponsor

Keywords

osoba z niepełnosprawnością, disabled person, starzenie się, ageing, zadania rozwojowe, developmental activities, samorealizacja, self-fulfilment, dorosłość, adulthood

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego