Streetworking szansą dla dzieci ulicy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Naukowe Zeszyty Studenckie

Title alternative

Streetworking as a chance for street children

Abstract

Co to jest streetworking? Kogo nazywamy dziećmi ulicy? Kto może zostać streetworkerem i jakie etapy pracy tej osoby możemy wyróżnić? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w artykule „Streetworking szansą dla dzieci ulicy”. W artykule opisano problem dzieci, które przez dłuższy lub krótszy czas żyją w środowisku ulicznym. Ukazuje przyczyny, zagrożenia, sposoby rozwiązania tego problemu. Ważną rolę pełni tu „pedagog ulicy”. W artykule pokazano obowiązki, zadania, kolejne etapy działania streetworkera.
What is streetworking? Who do we call street children? Who can become a streetworker and what kind of work phases of such a person can we distinguish? We can find the answers to those questions in the article “Streetworking as a chance for street children”. The article describes the problem of children, who lived a longer or shorter time in a street environment. It shows the causes, dangers, methods of resolving this problem. The “street pedagogue” is the most important role in streetworking. The article shows the obligations, tasks and further action stages of a streetworker.

Description

Sponsor

Keywords

Streetworking, Pedagog ulicy, Street pedagogue, Dzieci ulicy, Street children

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego