Pedagogika M. Montessori a koncepcja rozwoju psychospołecznego E. Eriksona. Próba syntezy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Montessori Pedagogy versus Erikson's Theory of Psychosocial Development. Synthesis

Abstract

Jednym z psychologicznych ujęć rozwoju, dla powstania którego źródłem inspiracji stała się filozofia wychowania stworzona przez pedagoga jest psychospołeczna koncepcja E. Eriksona. W jego pracach można znaleźć takie elementy, o których pisała już wcześniej M. Montessori. Uważam, że odnajdując tak wiele podobieństw, izolowane studiowanie tych podejść oraz wykorzystywanie w praktyce pedagogicznej oddzielnie, jest podejściem zdecydowanie błędnym. Zintegrowana wiedza płynąca z każdego z nich, pogłębiona wielopłaszczyznową refleksją dotyczącą rozwoju dziecka, jest niezbędna, by małego człowieka ujmować jako autonomiczną indywidualność, rozwijającą się w sposób holistyczny, celowy i - co najważniejsze - sobie właściwy.
E. Erikson's theory of psychosocial development is one of the most popular psychological views on human nature. Creating his approach he was inspired by the philosophy of education described earlier by M. Montessori. In my opinion, as these two approaches share some viewpoints they cannot be studied and used in pedagogical practice separately. Consolidated knowledge of these two approaches together with the understanding of a child’s developmental process are essential in order to see a young man as an autonomic individual developing in a holistic, appropriate and, what is most important, his or her specific way.

Description

Sponsor

Keywords

Koncepcja rozwoju psychospołecznego Eriksona, Erikson's theory of psychosocial development, Tożsamość ego, Ego identity, Epigeneza, Epigenesis, Maria Montessori, Maria Montessori, Normalizacja, Normalization, Wrażliwe fazy, Sensitive periods, Przygotowane otoczenie, Prepared environment

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Gruoa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego