Profilaktyka, diagnoza, terapia – podstawą prawidłowej pracy pedagoga

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Prophylactics, diagnosis, therapy – the correct basis of the pedagogues work

Abstract

Materiał zebrany przez H. Krauze-Sikorską i K. Kuszak przesycony jest dużą ilością ważnych zagadnień i stanowi doskonały zarys wiedzy na temat postępowania pedagogicznego wobec dziecka z trudnościami. Skierowany jest zarówno do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, psychologów, studentów pedagogiki. Kompetencje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej są niezbędne, by stworzyć właściwy system pomocy dziecku.
The material assembled by H. Krauze-Sikorska and K. Kuszak is satiated with a large amount of important questions and is a perfect outline of knowledge about pedagogical procedure in accordance with developmental difficulties. The material is directed towards pedagogues, teachers, tutors, therapists, psychologists and the students of pedagogics. The competences in prophylactics, diagnosis and pedagogical therapy are imperative towards the construction of a proper system of pedagogical and psychological help.

Description

Sponsor

Keywords

diagnoza, diagnosis, terapia, therapy, profilaktyka, prophylactics, zaburzenia, disorders

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego