Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The stimulation of the development of children through artistic activity

Abstract

Artykuł wyjaśnia czym jest twórczość, w rozumieniu różnych autorów. Opisuje aktywność plastyczną dzieci w aspekcie współdziałania w grupie. W treści zostały zawarte propozycje technik plastycznych sprzyjających pracy grupowej, jako inspiracje wspólnych gier i zabaw.
The article explains what creativity is, in the thoughts of different authors. It describes artistic activity of children in the aspect of group cooperation. The content includes propositions of artistic techniques that are favorable for group work, as inspirations for common games and plays.

Description

Sponsor

Keywords

techniki plastyczne dla dzieci, artistic techniques for children, zajęcia plastyczne w przedszkolu i szkole, artistic classes in kindergartens and schools, twórczość, creativity, aktywność twórcza w grupie, creative activity in the group

Citation

Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego