Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/755
Title: Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną
Other Titles: The stimulation of the development of children through artistic activity
Authors: Markowska, Anna
Keywords: techniki plastyczne dla dzieci
artistic techniques for children
zajęcia plastyczne w przedszkolu i szkole
artistic classes in kindergartens and schools
twórczość
creativity
aktywność twórcza w grupie
creative activity in the group
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość
Abstract: Artykuł wyjaśnia czym jest twórczość, w rozumieniu różnych autorów. Opisuje aktywność plastyczną dzieci w aspekcie współdziałania w grupie. W treści zostały zawarte propozycje technik plastycznych sprzyjających pracy grupowej, jako inspiracje wspólnych gier i zabaw.
The article explains what creativity is, in the thoughts of different authors. It describes artistic activity of children in the aspect of group cooperation. The content includes propositions of artistic techniques that are favorable for group work, as inspirations for common games and plays.
URI: http://hdl.handle.net/10593/755
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność plastyczną.pdf143.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.