Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/764
Title: Funkcjonowanie społeczne kobiet z zespołem Turnera
Other Titles: Social functioning of women with Turner syndrome
Authors: Zadrożna, Ilona
Advisor: Dykcik, Władysław. Promotor
Keywords: Funkcjonowanie społeczne
Social functioning
Kobiety
Women
Zespół Turnera
Turner syndrome
Issue Date: 21-Dec-2010
Abstract: Zespół Turnera (ZT) jest dość często występującym zaburzeniem genetycznym (1/2500 żywych noworodków płci żeńskiej), występującym tylko u kobiet. Kobiety z ZT wykazują całkowity lub częściowy brak jednego z pary chromosomów płciowych X. Fenotyp kobiet z ZT charakteryzuje niski wzrost, zaburzenia rozwoju seksualnego i pierwotna niewydolność jajników (zwykle powodujące bezpłodność), specyficzne wady anatomiczne oraz charakterystyczny profil neuropoznawczy, zwykle nie obejmujący niepełnosprawności intelektualnej. Terapia dziewcząt z ZT obejmuje leczenie hormonem wzrostu i hormonami płciowymi. Rozprawa dotyczy społecznego funkcjonowania kobiet z ZT, zwłaszcza ich życia rodzinnego (relacji z rodzicami/rodzeństwem/partnerem/dziećmi) oraz relacjami społecznych (z przyjaciółmi, znajomymi, współpracownikami i członkiniami organizacji wsparcia dla kobiet z ZT). Autorka próbuje znaleźć korelacje pomiędzy leczeniem hormonem wzrostu i hormonami płciowymi, wiekiem diagnozy ZT i kariotypem a funkcjonowaniem społecznym kobiet z ZT. Badania pokazują, że generalnie kobiety z ZT funkcjonują stosunkowo dobrze w relacjach w rodzinie pochodzenia (z rodzicami/rodzeństwem), oraz w środowisku społecznym (dość wysoka aktywność zawodowa, dobre funkcjonowanie w kontaktach towarzyskich i relacjach przyjaźni). Relacje z rodzicami/rodzeństwem są zwykle bardzo bliskie, ale często ukazują nadmiernie ochraniająca postawę rodziców/rodzeństwa wobec kobiety z ZT (nawet w jej dorosłym życiu). Badania wskazują też na słabe funkcjonowanie w relacjach w rodzinie prokreacji (z partnerem/dziećmi): więcej kobiet niż w ogólnej populacji ma problemy ze znalezieniem partnera i założeniem rodziny.
Turner syndrome (TS) is a quite common (one in every 2500 live female births) human genetic disorder which affects only females. Females with TS lack all or part of one of two sex X chromosomes. The phenotype of TS women includes short stature, lack of sexual development and ovarian failure (which usually causes infertility), specific anatomic abnormalities and characteristic neurocognitive profile, which usually does not include mental retardation. The treatment of TS girls includes growth hormone and sex hormones therapy. The thesis concerns social functioning of women with Turner syndrome, focusing particularly on their family life (relations with parents, siblings, partner and children) and relations with others (friends, acquaintances, workmates and members of TS support organizations). The author also tries to find correlations between growth hormone treatment, sex hormones treatment, age of TS diagnosis, karyotype and social functioning of TS women. Researches indicate that generally women with TS show relatively good functioning in relations in family of origin (with parents and siblings) and in social environment (quite high professional activity, good functioning in relations with friends and acquaintances). Relations with parents/siblings are usually very close, but often show overprotective parents’/siblings’ attitude towards TS women (even in their adult life). Researches show also relatively weak functioning in relations in family of procreation (with partner and children): much more women than in general population has a problem with finding a proper partner and create a family.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Pedagogiki Specjalnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/764
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funkcjonowanie społeczne kobiet z zespołem Turnera Ilona Zadrożna.pdf
  Restricted Access
7.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.