Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7704
Title: Rola regionów podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Łada, Agnieszka
Keywords: prezydencja Polski w Unii
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Instytut Spraw Publicznych
Citation: Analizy i Opinie nr 105, luty 2010
Series/Report no.: 105;
Abstract: W trakcie zbliżającej się polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ważną rolę będą odgrywać regiony. Ich zadaniem będzie, po pierwsze, wy promowa nie swojego potencjału wśród przy byłych do Polski gości zagranicznych, po drugie – włączenie się w kampanię informującą obywateli o Przewodnictwie. W obu tych obszarach administracja regionalna po winna podjąć współpracę z trzecim sektorem. Należy konsultować jego przedstawicieli w procesie przygotowań regionu do Prezydencji oraz wypracować formy kooperacji, które mają na celu informowanie obywateli. Aby skoordynować poszczególne zadania w różnych obszarach związanych z polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, w regionach po winny być powołane Rady Marszałka do spraw Koordynacji Przygotowań Województwa do Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/7704
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łada, Tomaszyk, Rola regionów w trakcie prez..pdf331.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.