Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7713
Title: Polityka i media w obliczu demokracji medialnej
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: polityka
media
demokracja medialna
mediatyzacja polityki
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: "Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, M. Musiał-Karg (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 160-183.
Abstract: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę polityki i mediów w warunkach tzw. demokracji medialnej. W artykule dominuje ujęcie teoretyczne wskazanej wyżej problematyki, które zdaniem autora może stanowić asumpt do pogłębionych badań empirycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polityka_i_media_w_obliczu_demokracji_medialnej.pdf980.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.