Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7716
Title: Utwory muzyczne jako środek kształtowania kultury politycznej. Analiza wybranych przykładów
Other Titles: The music as a mean of forming political culture. Analysis of selected examples.
Authors: Wrześniewski, Edward
Advisor: Kosman, Marceli. Promotor
Keywords: Kultura polityczna
Political culture
Muzyka
Music
Polityka
Politics
Relacje
Relationships
Issue Date: 6-Sep-2013
Abstract: Przedmiotem pracy jest uczestnictwo i znaczenie szeroko rozumianej twórczości muzycznej w życiu politycznym kraju oraz w kulturze politycznej narodu na przestrzeni wieków, ze szczególnym wyróżnieniem ostatnich stuleci. To praca nad dwoma obszarami: przestrzenią kultury politycznej i wybranymi utworami muzycznymi, we wzajemnych relacjach tych obszarów życia społecznego, ze wskazaniem wpływu muzyki na kształt kultury politycznej. W badaniach uwzględniałem obok politologii dorobek wielu dyscyplin, poprzez historię, socjologię, komunikację i marketing polityczny, aż do niezbędnych do zrozumienia istoty muzyki elementów fizyki i psychologii, a wszystko to w tym celu, by tłumaczyć sensy funkcjonowania wybranych utworów muzycznych w szeroko pojmowanej przestrzeni życia politycznego a w szczególności jej funkcjonowania w rodzimej kulturze politycznej.
The subject of this dissertation and importance of widely understood musical composition in the political life of country and the political culture of the nation over the centuries, paying special attention to the last centuries. Dissertation covers two areas: the space of political culture and selected music tracks, in relation to each of these areas of social life, with an indication of the effects of music on the shape of political culture. The study took into account past achievements of many disciplines of political science, through history, sociology, communication, political marketing, and also, necessary for understanding essence of music, basics of physics and psychology, all this in order to explain the meaning of selected tracks in broad area of political life and in particular functioning in domestic political culture.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/7716
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utwory_muzyczne.pdf
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.