Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7783
Title: Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne.
Authors: Baniak, Józef
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne, J.Baniak, ss.232.
Description: Profesor Józef Baniak - znakomity socjolog religii, naukowy i medialny autorytet w sprawach dotyczących księży i eksksięży - jest Autorem wielu książek i artykułów dotyczących powołań kapłańskich. Prezentowana publikacja stanowi kontynuację tej problematyki. Specyfika zawodu osób duchownych w służbie kościelnej lub zakonnej nie tylko ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające ze składanych ślubów, zwłaszcza bezżenności (celibatu), jest przedmiotem szczególnego społecznego zainteresowania. Niełatwe do zdefiniowania pojęcie "powołania" budzi u postronnych szacunek i respekt, narażony na zderzenie z zachowaniami niegodnymi, wykraczającymi poza świeckie wyobrażenie "służby Bożej". Autor tego typu sytuacje nazywa kryzysem powołania. I o tym także jest ta książka. Prof.zw.dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
URI: http://hdl.handle.net/10593/7783
ISBN: 978-83-62243-25-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Powolania_Do_druku.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.