Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/819
Title: Om å vandre i Kristiania og Oslo. Byen i Knut Hamsuns "Sult" (1890) og Jan Kjærstads "Rand" (1990)
Other Titles: On wandering in Kristiania and Oslo. The City in Knut Hamsun’s "Hunger" (1890) and Jan Kjærstad’s "Rand" (1990)
Authors: Tunkiel, Katarzyna
Keywords: byen
Knut Hamsun
Jan Kjærstad
Kristiania
Oslo
Flanør
Fremmedgjøring
Topografi
Modernitet
modernity
topography
alienation
Flâneur
city
Issue Date: 2010
Publisher: Katedra Skandynawistyki UAM
Citation: Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 77-86
Abstract: Artikkelens formål er å sammenlikne forestillingene av Kristiania / Oslo i to romaner: "Sult" (1890) av Knut Hamsun og "Rand" (1990) av Jan Kjærstad. Analysen tar utgangspunkt i at hovedpersonene i begge verker vandrer i den norske hovedstaden. Følgende problemer blir drøftet i artikkelen: heltenes forhold til byen og den andre, deres fremmedgjøring og likhet med den klassiske flanørfiguren. I tillegg karakteriseres det kort byens topografi som forestilt i romanene og hvilken rolle den spiller for hovedpersonene.
The purpose of the paper is to compare the images of Oslo, formerly Kristiania, in two Norwegian novels, "Hunger" (1890) by Knut Hamsun and "Rand" (Brink, 1990) by Jan Kjærstad. The analysis is based on the fact that the main characters in both works wander around the Norwegian capital. Following problems are discussed in the paper: the protagonists’ relation to the city and the other, their alienation and similarity with the classical figure of the flâneur. The topography of the city in both novels and the role it plays for the main characters is also shortly described.
URI: http://hdl.handle.net/10593/819
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)
Folia Scandinavica Posnaniensia, 2010, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
077-086.pdf92.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.