Folia Scandinavica Posnaniensia

Permanent URI for this community

Folia Scandinavica Posnaniensia jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, założonym i redagowanym w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W czasopiśmie ogłaszane są prace o profilu językoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i kulturoznawczym z zakresu studiów nad językami i kulturą krajów skandynawskich. Folia Scandinavica Posnaniensia publikuje artykuły, recenzje wydawnictw naukowych i inne opracowania autorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zgłaszane materiały mogą być napisane w języku angielskim, niemieckim lub w kontynentalnych językach skandynawskich.

(ang.) Folia Scandinavica Posnaniensia Folia Scandinavica Posnaniensia is an international review of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), and published by AMU Press. The journal carries scholarly articles on Scandinavian linguistics, literature, history and culture, as well as book reviews. Contributions both from Poland and abroad are welcome. Papers submitted to Folia Scandinavica Posnaniensia may be writtenin English, German, as well as the mainland Scandinavian languages.

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UAM Grzegorz Skommer, dr hab. prof. UAM Witold Maciejewski
Kontakt: Katedra Skandynawistyki
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. +48 61 8293587;
e-mail: fsp@amu.edu.pl
strona www: http://fsp.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 1230-4786
ISBN 83-232-1679-7

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego