Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8417
Title: Zesłaniec kolonizatorem? "Listy ze stepów kirgizkich" Adolfa Januszkiewicza
Authors: Ewertowski, Tomasz
Keywords: zesłańcy
exile
Kazachstan
Kazakhstan
Syberia
Siberia
postkolonializm
postcolonialism
Polacy w Kazachstanie
Polish people in Kazakhstan
Azja Środkowa
Central Asia
podróżopisarstwo
travel writing
imagologia
imagology
Adolf Januszkiewicz
Issue Date: 10-Jun-2013
Publisher: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Citation: Interlinie, nr 1 (6) 2013, s. 5-20
Abstract: Celem artykułu jest analiza listów i notatek Adolfa Januszkiewicza o jego pobycie wśród "Kirgizów" (Kazachów) przy użyciu narzędzi teorii postkolonialnej. Januszkiewicz uczestniczył w procesie opanowywania terenów dzisiejszego Kazachstanu przez Rosję, jednocześnie samemu będąc ofiarą systemu carskich represji. Eurocentryzm i przekonanie o misji cywilizacyjnej łączyły się z autentycznym uwielbieniem dla „Kirgizów”. Właśnie ze względu na współistnienie różnych doświadczeń i poglądów, Listy ze stepów kirgizkich zawierają tak bogaty materiał dla odczytania postkolonialnego.
Sponsorship: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowe Centrum Nauki (decyzja numer DEC- 2011/03/N/HS2/01724)
URI: http://hdl.handle.net/10593/8417
ISSN: 2082-9434
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewertowski, Zesłaniec kolonizatorem.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.