Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/875
Title: Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska
Other Titles: A General Review of International Environmental Law
Authors: Rosicki, Remigiusz
Keywords: międzynarodowe prawo ochrony środowiska
international environmental law
środowisko
environment
ochrona środowiska
environmental protection
źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska
sources of international environmental law
zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska
principles of international environmental law
definicja środowiska
definition of the environment
Deklaracja Sztokholmska
Stockholm Declaration
Deklaracja z Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Declaration
Deklaracja z Johannesburga
Johannesburg Declaration
Issue Date: 2010
Publisher: WNPiD UAM
Citation: R. Rosicki, Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2010, pp. 79 - 104.
Series/Report no.: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne;No 3/2010
Abstract: The paper provides a synthetic grasp of the issues related to international environmental law. It should be emphasized that the paper offers only a general review of this law. The significant issues the paper touches upon concer the processes and directions of international environmental law development. Besides, the following categories are analyzed: the environment, environmental protection, the sources of international environmental law, and its principles. The paper also includes an analysis of the fundamental documents that include the principles of international environmental law (in particular the sustained development principles), inter alia the Stockholm Declaration and the Rio de Janeiro Declaration.
Description: Artykuł skupia się na analizie podstawowych kategorii, takich jak środowisko, ochrona środowiska, źródła prawa ochrony środowiska oraz zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Celem artykułu nie było przedstawienie całości skomplikowanej materii prawnej w tym zakresie. Istotnym było ukazanie ogólnej charakterystyki międzynarodowego prawa ochrony środowiska, stąd artykuł przedstawia sposoby definiowania wyżej wymienionych pojęć zarówno w prawie międzynarodowym, jak i innych dziedzinach. Źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska zostały jedynie zarysowane, tak aby dały obraz, jak skomplikowaną i rozbudowaną materią prawną jest ochrona środowiska w systemie międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Ponadto ważną kwestą było poruszenie podstawowych pryncypiów tego prawa, jakimi są zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska (z naciskiem na zasady zrównoważonego rozwoju). Artykuł skupia się jedynie na ich ogólnej charakterystyce. Dodatkowo w artykule przedstawiono treść podstawowych dokumentów, które zawierają zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska (w szczególności zasad zrównoważonego rozwoju) – m. im. : Deklaracja Sztokholmska i Deklaracja z Rio de Janeiro.
URI: http://hdl.handle.net/10593/875
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska.pdf5.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.