Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8859
Title: Człowiek Gombrowiczowski i człowiek Ewangeliczny w teorii socjalizmu Leszka Nowaka
Authors: Falkiewicz, Andrzej
Keywords: nauki społeczne
indywidualizm ontologiczny
holizm ontologiczny
nie-Marksowski materializm historyczny
Leszek Nowak
social sciences
ontological individualism
ontological holism
non-Marxian historical materialism
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 13-22.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Autor odnosi się do zagadnienia przedmiotu poznania w naukach społecznych z perspektywy opozycji indywidualizm-holizm. W ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego Leszek Nowak stoi na stanowisku indywidualizmu egzystencjalnego, w myśl którego rzeczywiste istnienie przyznawane jest wyłącznie bytom jednostkowym. W przeciwieństwie do tego Falkiewicz argumentuje na rzecz tezy o rzeczywistym istnieniu bytów ogólnych takich jak klasa, naród czy cywilizacja. W swoich rozważaniach autor szkicuje koncepcję człowieka, jaką można odnaleźć w tekstach Witolda Gombrowicza, gdzie społeczna całość wyłania się jako prawdziwie istniejąca siła mająca wpływ na działania jednostki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8859
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A Falkiewicz Człowiek Gombrowiczowski i Człowiek Ewangeliczny w teorii socjalizmu Leszka Nowaka.pdf354.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.